Şehriyar

Heydar Baba’ya Selam 1 – Şehriyar

Heydər Baba, ildırımlar şaxanda,
Sellər-sular şaqqıldayıb axanda,
Qızlar ona sərv bağlayıb baxanda,
Salam olsun şövkətinizə, elinizə
Mənim də bir adım gəlsin dilinizə

Heydər Baba kəklikliklərin uçanda
Kol dibindən dovşan qalxıb qaçanda
Bağçaların çiçəklənib açanda
Bizdən də bir mümkün olsa, yad elə,
Açılmatyan ürəkləri şad elə.

Bayram yeli çardaxları yıxanda
Novruzgülü, qarçiçəyi çıxanda
Ağ buludlar köynəklərin sıxanda
Bizdən də bir yad eyləyən sağ olsun,
Dərdlərimiz qoy dikəlsin, dağ olsun.

Heydə Baba, gün dağını dağlasın
Üzün gülsün, bulaqların ağlasın
Uşaqların bir dəstə gül bağlasın
Yel gələndə ver gəlsin bu yana
Bəlkə mənim yatmış bəxtim oyana.

Heydər Baba, sənin üzün ağ olsun
Dörd bir yanın bulaq olsun, bağ olsun
Bizdən sonra sənin başın sağ olsun
Dünya qəzov-qədər, ölüm-itimdir
Dünya boyu oğulsuzdur, yetimdir.

Heydər Baba, yolum səndən kəc oldu
Ömrüm keçdi, gələmmədim gec oldu
Heç bilmədim gözəllərin necə oldu
Bilməz idim, döngələr var, dönüm var
İtkinlik var, ayrılıq var, ölüm var.

Heydər Baba, igid əmək itirməz
Ömür keçər,əfsus, belə bitirməz
Namərd olan ömrü başa yetirməz
Biz də vallah unutmarıq sizləri
Görəməsək, halal edin bizləri.

Heydər Baba, Mir Əjdər səslənəndə
Kənd içinə səsdən-küydən düşəndə
Aşıq Rüstəm sazın dilləndirəndə
Yadımdadır nə hövləsk qaçardım
Quşlar təkin qanad çalınb uçardım.

Şəngilavar yurdu Aşıq Alması
Gahdan gedib orda qonaq qalması
Daş atması, alma, heyva salması
Qalıb şirin yuxu kimi yadımda
Əsər qoyub ruhumda, hərzabımda

Heydər Baba, quru gölün qazları
Gədiklərin sazaxçalan sazları
Kətkövşənin payızları, yazları
Bir sinema pərdəsidir gözümdə
Tək otorub seyr edərəm özümdə.

Heydər Baba, qaraçimən qadası
Kovuşların gələr səsi, sədası
Kərbalaya gedənlərin qadası
Düşsün bu ac yolsuzların gözünə
Təməddünün uyduq yalan sözünə

Heydər Baba, şeytan bizi azdırıb.
Məhəbbəti ürəklərdən azdırıb
Qara günün sərnöyüştün yazdırıb
Salıb xalqı bir birinin canına
Barışığı bələşdirib canına

Göz yaşına baxan olsa, qan axmaz
İnsan olan xəncər belinə taxmaz
Amma, heyif, kor tutduğun buraxmaz
Behiştimiz cəhənnəm olmaqdadır
Zilhəccəmiz məhərrəm olmaqdadır.

Xəzan yeli yarpaqları tökəndə
Bulud dağdan enib kəndə çökəndə
Şeyxəlüslam gözəl səsin çəkəndə
Misginli söz ürəklərə dəyərdi
Ağaclar da Allaha baş əyərdi.

Daşlı qulaq daş qumla dolmasın
Bağçaları sralmasın, solmasın
Ordan keçən atlı susuz olmasın
Qayana, bulaq, xeyrin olsun, axarsan
Üfüqlərə xumar-xumar baxarsan.

Heydər Baba, dağın, daşın sərəsi
Kəklik oxur, dalısında fərəsi
Quzuların ağı, bozu, qarası
Bir gedəydim dağ-dərələr uzunu
Oxuyardım, çoban, qaytar quzunu.

Heydər Baba, sulu yerin düzündə
Bulaq qaynar çay-çəmənin gözündə
Bulaq otu üzər suyun üzündə
Gözəl quşlar ordan gəlib keçərlər
Xəlvətliyib bulaqdan su içərlər.

Biçin üstü sünbül biçən oraqlar
Eylə bil ki, zülfü darar daraqlar
Şikarçılar bildirçini soraqlar
Biçinçillər ayranların içərlər,
Bir huşlanıb sondan durub biçərlər.

Heydər Baba, kəndin günü batanda
Uşaqların şamın yeyib yatanda
Ay buluddan çıxıb qaş-göz atanda
Bizdən bir sən onlara qissə de
Qissəmizdə çoxlu qəmu-qüssə de.

Qarı nənə gecə nağıl deyəndə
Külək qalxıb qapı-bacanı döyənədə
Qurd keçinin Şəngülüsünü yeyəndə
Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım
Bir gül açıb ondan sonra solaydım.

Əmməcanın bal qəlləsini geyərdim
Sondan durub iç donumu geyərdim
Bağçalarda tiringəni deyərdim
Ay özümü o əzdirən günlərim
Ağac minib at gəzdirən günlərim.

Həci xala çayda paltar yuyardı
Məmmədsadıq damlarını suvardı
Heç bilməzdik dağdı, daşdı, divardı
Hər yan gəldi şıllaq atıb aşardıq
Allah nə xoş qəmsiz-qəmsiz yaşardıq.

Şeyxəlüslam münaciəti deyərdi
Məşədi Rəhim əbbani geyərdi
Məşğəcəli bozbaşları yeyərdi.
Biz suşuduq, deyrət olsun, toy olsun.
Fərq eləməz hər nə olacaq, qoy olsun.

Məlikniyaz vərəndilin salardı
Atın çapıb qey-qacından çalardı
Qırğı təkin gədik başın alardı
Dolayıya qızlar açıb pəncərə
Pəncərlərdə nə gözəl mənzərə.

Heydər Baba, kəndin toyun tuttanda
Qız gəlinlər xanapiltə satanda
Bəy gəlinə damdan alma atanda
Mənim də o qızlarında gözüm var
Aşıqların sazlarında sözüm var.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s