MİLLETİN İRADESİNİN DEVLETİN İRADESİNE DÖNÜŞMESİNDE 15 TEMMUZ VE ALINMASI GEREKEN DERSLER (Prof. Dr. Ruhi ERSOY)

15 Temmuz 2016, Türk siyaset hayatında benzerine rastlanmamış bir darbe girişiminin tarihi olarak hatırlanacak, milletçe içerisinde yer alarak tanıklık ettiğimiz “milletin iradesini yok etme” girişimleri hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecektir. 15 Temmuz’da Türk devlet geleneği ile Türk kültür kodlarının şifreleri devreye girmiş ve o gece, milletin iradesi bir kez daha devletin iradesine dönüşmüştür. Söz konusu bu … MİLLETİN İRADESİNİN DEVLETİN İRADESİNE DÖNÜŞMESİNDE 15 TEMMUZ VE ALINMASI GEREKEN DERSLER (Prof. Dr. Ruhi ERSOY) yazısını okumaya devam et

Devlet-Sivil, Toplumsal Tahayyül (3 – Son) – Fatih Oğuz

Toplumsal Tahayyül Charles Taylor “Seküler Çağ” isimli kitabında toplumsal tahayyülü şöyle açıklar: “Toplumsal tahayyül dediğim şey, belirli pratiklerimizi manalı kılan arka plana yönelmiş dolaysız anlamanın ötesine uzanır. Kavramın keyfi olarak genişletilmesi değildir bu, çünkü nasıl ki anlama olmadan pratik tek başına bize manalı gelmezse ve dolayısıyla mümkün de olmazsa, bu anlama da bir mana ifade … Devlet-Sivil, Toplumsal Tahayyül (3 – Son) – Fatih Oğuz yazısını okumaya devam et

Devlet-Sivil, Toplumsal Tahayyül (2) – Fatih Oğuz

Devlet-Sivil Toplumsal gelişmeleri tetikleyen her düşüncenin sorgulama merkezine Yaratan-Yaratılan ile Yöneten-Yönetilen denklemini yerleştirir. Birinin zirvesinde Tanrı, diğerinin zirvesinde de devlet var. Birinde yaratılan olan insan kul, diğerinde yönetilen olan insan fert. Münasebetleri düzenleyen ve derleyen normlar, değerler, kaideler, kanunlar ve davranış türleri vardır. Batı Avrupa örneğinden yola çıkacak olursak Tanrı inancı ve devlet bilinci o … Devlet-Sivil, Toplumsal Tahayyül (2) – Fatih Oğuz yazısını okumaya devam et

Devlet-Sivil ve Toplumsal Tahayyül (1) – Fatih Oğuz

  Giriş Felsefe, Medeniyet ve Kültür eleştirmeni olarak bilinen sosyolog Zizek günümüzde varlığını sürdüren kapitalizm ile demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişkiyi şöyle tarif eder: “Kapitalizm –trajedi olan da bu- en iyi durumunda oluşturduğunu gittikçe tahrip etmektedir: demokrasi, insan hakları vs.”(1) Zizek iddialı bir cümle kurmakla birlikte aynı zaman da yeni bir tartışmanın önünü açmıştır. … Devlet-Sivil ve Toplumsal Tahayyül (1) – Fatih Oğuz yazısını okumaya devam et