Ruhi Ersoy

MİLLETİN İRADESİNİN DEVLETİN İRADESİNE DÖNÜŞMESİNDE 15 TEMMUZ VE ALINMASI GEREKEN DERSLER (Prof. Dr. Ruhi ERSOY)

15 Temmuz 2016, Türk siyaset hayatında benzerine rastlanmamış bir darbe girişiminin tarihi olarak hatırlanacak, milletçe içerisinde yer alarak tanıklık ettiğimiz “milletin iradesini yok etme” girişimleri hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecektir. 15 Temmuz’da Türk devlet geleneği ile Türk kültür kodlarının şifreleri devreye girmiş ve o gece, milletin iradesi bir kez daha devletin iradesine dönüşmüştür. Söz konusu bu… Okumaya devam et MİLLETİN İRADESİNİN DEVLETİN İRADESİNE DÖNÜŞMESİNDE 15 TEMMUZ VE ALINMASI GEREKEN DERSLER (Prof. Dr. Ruhi ERSOY)

Reklamlar
F. Oğuz

Devlet-Sivil, Toplumsal Tahayyül (2) – Fatih Oğuz

Devlet-Sivil Toplumsal gelişmeleri tetikleyen her düşüncenin sorgulama merkezine Yaratan-Yaratılan ile Yöneten-Yönetilen denklemini yerleştirir. Birinin zirvesinde Tanrı, diğerinin zirvesinde de devlet var. Birinde yaratılan olan insan kul, diğerinde yönetilen olan insan fert. Münasebetleri düzenleyen ve derleyen normlar, değerler, kaideler, kanunlar ve davranış türleri vardır. Batı Avrupa örneğinden yola çıkacak olursak Tanrı inancı ve devlet bilinci o… Okumaya devam et Devlet-Sivil, Toplumsal Tahayyül (2) – Fatih Oğuz

F. Oğuz

Devlet-Sivil ve Toplumsal Tahayyül (1) – Fatih Oğuz

  Giriş Felsefe, Medeniyet ve Kültür eleştirmeni olarak bilinen sosyolog Zizek günümüzde varlığını sürdüren kapitalizm ile demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişkiyi şöyle tarif eder: “Kapitalizm –trajedi olan da bu- en iyi durumunda oluşturduğunu gittikçe tahrip etmektedir: demokrasi, insan hakları vs.”(1) Zizek iddialı bir cümle kurmakla birlikte aynı zaman da yeni bir tartışmanın önünü açmıştır.… Okumaya devam et Devlet-Sivil ve Toplumsal Tahayyül (1) – Fatih Oğuz

F. Oğuz

Almanya örneğinde Vatandaşlık ve Yurttaşlık ışığında Gerçek Özgürlük: Devlet! (Fatih Oğuz)

“Almanya daha düne kadar bir duvarla ikiye ayrılmanın acısını yaşamıştır. Berlin Duvarı Almanya’yı coğrafi anlamda bölmekle kalmayıp, aileleri, sevgileri, yakınlıkları da  iki ayrı uç noktaya dağıtmıştır.” Milliyetçi-Ülkücü Hareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli 16 Kasım 2013 tarihinde Almanya Oberhausen şehrinde bulunan Arena kapalı salonunda gerçekleşen “Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu 28. Büyük Kurultayı”nda Alman kamuoyununa… Okumaya devam et Almanya örneğinde Vatandaşlık ve Yurttaşlık ışığında Gerçek Özgürlük: Devlet! (Fatih Oğuz)

Ertuğrul Söğütlü

Devlet ve Kişilik – Ertuğrul Söğütlü

  Türk devlet geleneğinde könilik, tüzlük ve uzluk yanında dördüncü temel direk “kişilik”tir. Cinsiyet, ırk, din, renk ayırımı gözetmeksizin bütün insanlığı kucaklayan bu umde, Batı âleminin meşhûr “İnsan Hakları Beyannâmesi”nden binlerce yıl önce, Türk’ün gönül ve vicdânında taht kurmuştur. Kısaca, insana âit bütün hakları içine alan “kişilik”, Türk dilinde telâffuz edilen en hakikî ve en… Okumaya devam et Devlet ve Kişilik – Ertuğrul Söğütlü

Orhan Hülâgü

Devlet Nedir? (1) – Orhan Hülâgü

Sosyoloji, sosyal olguları ve müesseseleri incelerken, hâkimiyet ve tâbiiyet olgusuna da bakmakta, bugün siyasî olgu dediğimiz sosyal müessesenin teşekkül ve tekâmülünü, determinist kanunlarını tesbite çalışmaktadır. Sosyoloji ve bütün sosyal ilimler, devrine göre siyasî hâkimiyetin gerek feslefî, gerek psikolojik ve gerekse sosyolojik ifadeye çalışmışlardır. Devlet, "fizikî, hayatî ve ruhî olgular gibi, objektif bir varlıktır. Yani fertten… Okumaya devam et Devlet Nedir? (1) – Orhan Hülâgü