Orhan Hülâgü

Devlet Nedir? (1) – Orhan Hülâgü

Sosyoloji, sosyal olguları ve müesseseleri incelerken, hâkimiyet ve tâbiiyet olgusuna da bakmakta, bugün siyasî olgu dediğimiz sosyal müessesenin teşekkül ve tekâmülünü, determinist kanunlarını tesbite çalışmaktadır. Sosyoloji ve bütün sosyal ilimler, devrine göre siyasî hâkimiyetin gerek feslefî, gerek psikolojik ve gerekse sosyolojik ifadeye çalışmışlardır. Devlet, "fizikî, hayatî ve ruhî olgular gibi, objektif bir varlıktır. Yani fertten… Okumaya devam et Devlet Nedir? (1) – Orhan Hülâgü

Reklamlar